"ഗ്രാൻഡ് മിഷൻ വെയിൽസ്": വചന ദീപ്തിക്ക് ഇനി രണ്ടു ദിനങ്ങൾ മാത്രം

2019-04-25 02:42:31am | ഫിലിപ്പ് ജോസഫ്‌

പ്രസിദ്ധ ധ്യാനഗുരു ഫാ. ഡാനിയേൽ പൂവണ്ണത്തിൽ നയിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് മിഷൻ ധ്യാനം, ഏപ്രിൽ 26, 27, 28 തീയതികളിൽ കാർഡിഫിൽ വച്ചു നടത്തപ്പെടുന്നു. സീറോ മലബാർ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ രൂപതാദ്ധ്യക്ഷൻ മാർ ജോസഫ് സ്രാമ്പിക്കൽ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ച് സഭാംഗങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്.

ആത്മാഭിഷേകം നിറഞ്ഞ വചനപ്രഘോഷണം, ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ദിവ്യബലി, കൃപാവരസമൃദ്ധമായ ദിവ്യകാരുണ്യാരാധന, ഹൃദ്യമായ ഗാനശുശ്രൂഷ എന്നിവയിലൂടെ വെയിൽസിനു മുഴുവൻ ആത്മീയ ഉണർവ്വ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ധ്യാനത്തിലേയ്ക്ക് ഏവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് വെയിൽസിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസികളെയും, സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

കുമ്പസാരത്തിനുള്ള സൗകര്യം, കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പ്രായമനുസരിച്ചുള്ള പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷകൾ, ഇവ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് .

വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കും .

ഈ ധന്യ ദിവസങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഏവരേയും, കാർഡിഫ്, ന്യൂപോർട്ട്, ബാരി എന്നീ കുർബാന സെന്ററുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാർഡിഫ് മിഷനിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും, കമ്മിറ്റികളും, ബഹു. ജോയി വയലിൽ അച്ചനോടൊപ്പം ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

ഭക്ഷണം സ്വയം കരുതേണ്ടതാണ്.

Venue: St. David's Catholic College, Ty - Gwyn Road, Cardiff, CF23 5QD

Time:
Friday, 26th April: 3 PM - 8 PM
Saturday & Sunday, 27th & 28th April: 9 AM - 6 PM

Contact email: cardiffcatholiccommunity@gmail.com